joy's salon welkom
joy's salon pedicure
joy's salon beauty
joy's salon beauty pruducten
joy's salon massage
joy's salon nagels
joy's salon de Salon
joy's salon contact
joy's salon route
joy's salon tarieven
joyssalon voorwaarden

Massage

Hot Stone Massage


Een hot stone massage is een massage van het lichaam met stenen van ongeveer 45 graden Celcius. Vandaar de naam hot stone. De hitte en de 'druk' van de stenen dringen diep door in de spieren. De hot stone massage verlicht spanningen en geeft je nadien veel energie. Voor de massage worden alleen afgeronde basaltstenen gebruikt. Basalt is een hard en ijzerhoudend, vulkanisch gesteente met een hoge dichtheid. Hierdoor kunnen de stenen goed warmte vasthouden.

Cupping Massage


Cupping werd tegen het einde van de 17e eeuw op grote schaal toegepast door zowel Europese als Amerikaanse artsen. Onderzoeksrapporten uit de 19e eeuw en een samenwerkingsverband tussen de voormalige Sovjet-Unie en China bevestigden de klinische werkzaamheid van cupping. Cupping werd een officiële therapie, die in alle Chinese ziekenhuizen gebruikt werd. Het werd onder andere veelvuldig toegepast bij ontstoken borsten en borstvoedingsstoornissen. De bekende borstpomp is hier later van afgeleid.

In de 20e eeuw zien we, vanwege de opkomst van nieuwe technologieën en machines, een afname van de interesse in deze therapie. Cupping moest zich aanpassen aan de moderne tijd en daarom werden er nieuwe cupping sets ontwikkeld waarbij gebruik werd gemaakt van een vacuümpomp. Doordat cupping door de jaren heen mee is gegroeid met de tijd heeft het zich vandaag de dag ontwikkeld tot een veelgebruikte en efficiënte aanvulling op de huidige gezondheidszorg. Cupping kan ook uitstekend gecombineerd worden met andere massage vormen. De cosmetische vorm van cupping massage kan gecombineerd worden met de klassieke of bindweefselmassage. Het effect is ontspannend en doorbloedend.

  

Voetreflexologie


Reflexologie of reflexzonetherapie is een pseudowetenschappelijke alternatieve geneeswijze die ervan

uit gaat dat alle organen en lichaamsdelen in verbinding staan met plaatsen op de voeten.

De reflexologie deelt de voetzool in (sommigen voegen daar ook de handen en de oren aan toe) in

zones die corresponderen met delen in het lichaam zoals het hart en de lever en stelt dat de massage

van deze zones een onbelemmerde energiedoorstroming in het hele lichaam herstelt en/of onderhoudt,

en dat aan de voetzool gevoeld kan worden met welk corresponderend orgaan er iets aan de hand is.

Reflexologie meent dat energiedoorstroming de basis is van onze gezondheid en dat ziekte het gevolg

zou zijn van energieblokkeringen.


Volgens de reflexologie stroomt in het menselijk lichaam energie in banen. Deze energiebanen zouden

we op ongeveer 800 punten in ons lichaam kunnen beïnvloeden. Ook de acupunctuur gebruikt deze

punten, maar werkt in tegenstelling tot reflexologie met naalden die op de reflexpunten in de huid worden

gestoken. De makkelijkste plaatsen om te beïnvloeden zijn de handen en de voeten.

De reflexologie gaat ervan uit dat het lichaam in tien zones is verdeeld, die zones worden in kaart

gebracht op de voeten. Iedere voet heeft zo vijf zones. Daarnaast wordt het lichaam ook verticaal op de

voet geprojecteerd - het hoofd ligt bij de tenen, en de voeten bij de hiel. Iedere zone heeft zo zijn eigen ‘karakteristieken’. Door vervolgens op bepaalde plaatsen druk uit te oefenen, zou er op een andere plaats in het lichaam een bepaald orgaan of een bepaalde klier worden gestimuleerd. Op de handen en voeten komen volgens de reflexologie alle punten samen die met de organen en klieren verbonden zijn.


Reflexzonetherapie komt oorspronkelijk uit China. De reflexologiekaart toont de reflexpunten of reflexzones op de voet of de hand:

Sportmassage

De term sportmassage wordt gebruikt als verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op sporters om hen een bestendige of betere sportprestatie te laten leveren of om hen te helpen bij het herstel naar volledige sporthervatting na een blessure.

De verrichtingen, die gediplomeerde sportmasseurs mogen uitvoeren zijn:

Het geven van eerste hulp bij sportongelukken (EHBSO)

Het doen van functieonderzoek van spieren en gewrichten bij sporters om vast te stellen of een sporter mogelijk na een sportvrije periode of na een blessure weer volledig aan sportbeoefening kan doen. Hierbij wordt er bij behandeling na een blessure van uitgegaan, dat de sporter na de blessure (en mogelijk na het ontvangen van EHBSO) een arts heeft bezocht, die de diagnose heeft gesteld en uitspraken heeft gedaan over de sporthervatting. De sportmasseur kan op grond van zijn onderzoek de sporter bij restklachten van een blessure adviezen geven met betrekking tot de sporthervatting (zoals trainings-/wedstrijddeelname, voeding/drinken/leefgewoonten, warming-up en cooling-down elementen en/of het gebruik van een tape- en/of bandageconstructie).

Het geven van tape- en of bandageconstructies aan sporters voorafgaande aan deelname aan een sportevenement. Meestal is de constructie bedoeld ter ondersteuning van restklachten na een blessure. Voorwaarde voor het geven van de constructies door de sportmasseur is, dat de diagnose van de blessure door deskundigen (huisarts, specialist) moet zijn gesteld. Mogelijk daarbij is, dat de sporter op advies van een arts is behandeld door (para)medici (bijvoorbeeld een fysiotherapeut).

Het geven van massage met de kenmerken van sportmassage.

Ontspannings Massage


Een massage met een kalmerende en rustgevende werking, ontspanning van de spieren, bevordering van de doorbloeding en verbetering van de stofwisseling. Bij een ontspanningsmassage wordt zachter en meer aan de bewustwording van het lichaam gewerkt. Behandeling van het hoofd is hierbij niet los te zien van die van het lichaam. Massage is een toepassing van technische handgrepen op het menselijk lichaam. Dit is een technische benadering van iets wat juist sterk met het gevoel te maken heeft. Zowel het gevoel van de patiënt of ontvanger, maar ook van de masseur zelf.

  

© Copyright 2015  |  joyssalon.nl   Algemene voorwaarden

e-mail:  info@joyssalon.nl